UYARI!

JS Çalışmamaktadır Lütfen Tarayıcınızın JS kodlarını açınız!

Detail Web Design

Dün ve Daima

Rel - Rev Link Tipleri

Başlatan Alper, 1 Yıl Önce

Gzip Sıkıştırma Nedir? Ne İşe Yarar? »

0 Üye ve 2 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Alper

1 Yıl Önce Son düzenlenme: 1 Yıl Önce Alper
A ve LINK etiketleri/elementleri ile oluşturulan bağlantılar için rel özelliği ileri yönlü ilişkinin, rev özelliği ise ters yönlü ilişkinin belirtilmesini sağlar. Bu iki özelliğin amacı, tarayıcıların, robotların ve arama motorlarının sayfalar arasındaki alakayı kurmasını amaçlamak ile birlikte tarayıcı desteği ile sayfalar arası gezintiyi de kolaylaştırmaktır. Aşağıdaki listede HTML ile tanımlanan link tipleri gösterilmektedir. Bu link tiplerinden Stylesheet değeri hariç hepsi navigasyon ile ilgili olmasından dolayı güncel sayfanın, kendisinin de içinde bulunduğu birbirleri ile ilişkili sayfalar dizisinde bir sayfa veya kaynak olduğu düşünülmelidir.

Tarayıcılar bazı linkleri kullanıcılara göstermek için elementlerin title özelliklerini etiketlendirme için kullanırlar. Ayrıca robotlar ve örümcekler de linki yorumlarken title özelliğinden faydalanırlar. Bu yüzden link tipi belirtilen A ve LINK elementlerinde title özellikleri belirtilmelidir. Kullanılmadığı takdirde tarayıcı, ya varsayılan değeri kullanacak ya da link tipini göz ardı edecektir. Robotlar veya örümcekler ise title özelliği belirtilsin yada belirtilmesin aksi belirtilmedikçe linkleri izlemeye devam edeceklerdir.

Listedeki açıklamalar, rel özelliğine göre yapılmıştır.

HTML 4 Link Tipleri
Link Adı Açıklama
AlternateBağlantının, güncel sayfanın alternatif bir sürümü olduğunu belirtir.
AppendixBağlantının, güncel sayfanın bir eki olduğunu belirtir.
BookmarkBağlantının, güncel sayfa ile alakalı bir yer imi olduğunu belirtir.
ChapterBağlantının, sayfa dizisi içinde herhangi bir bölümü işaret ettiğini belirtir.
ContentsBağlantının, sayfa dizisinin İçindekiler listesinin bulunduğu kaynağı işaret ettiğini belirtir.
CopyrightBağlantının, güncel sayfanın telif hakkı bilgilerini içeren kaynağa işaret ettiğini belirtir.
GlossaryBağlantının, güncel sayfada kullanılan terimlerin açıklandığı terimler sözlüğüne işaret ettiğini belirtir.
HelpBağlantının, güncel sayfa ile ilgili yardım sayfasına işaret ettiğini belirtir.
Index Bağlantının, sayfalar dizisinin dizinine/fihristine işaret ettiğini belirtir.
NextBağlantının, güncel sayfadan sonraki sayfa olduğunu belirtir.
Prev Bağlantının, güncel sayfadan önceki sayfa olduğunu belirtir.
SectionBağlantının, güncel sayfanın ana bölümüne işaret ettiğini belirtir.
Start Bağlantının, sayfa dizisindeki ilk sayfayı işaret ettiğini belirtir.
Stylesheet Bağlantının, güncel sayfanın stil şablonlarını içerdiğini belirtir.
SubsectionBağlantının, güncel sayfanın alt bölümüne işaret ettiğini belirtir.

Ek Link Tipleri
Aşağıdaki listede, HTML 4 önergesinde bulunmayan Shortcut Icon ve nofollow tipleri gösterilmektedir.

Link Adı Açıklama
Shortcut IconBağlantının, güncel sayfanın tarayıcı penceresinde ve/veya sık kullanılanlar listesinde gösterilecek ikonu olduğunu belirtir.
nofollowBağlantının, güncel sayfa ile bir ilgisinin olmadığını veya izlenmemesi gereken bir bağlantı olduğunu belirtir.

rel="alternate"
Link tipi olarak sadece alternate değeri kullanıldığında sayfanın alternatifine işaret eder. Fakat, diğer link tipleri ile kullanıldığında ilgili link tipinin alternatifi olduğunu belirtir.

Aşağıdaki örnek, A elementi ile oluşturulan bir bağlantının güncel sayfanın alternatifine işaret ettiğinin belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<a rel="alternate" href="digersayfa.php">Diğer Sayfa</a>

Aşağıdaki örnek, ana sayfanın farklı dillerdeki sürümlerini belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rel="alternate"
type="text/html"
hreflang="en"
title="İngilizce Ana Sayfa"
href="http://www.detailwebdesign.com/en/index.php"/>

<link rel="alternate"
type="text/html"
hreflang="de"
title="Almanca Ana Sayfa"
href="http://www.detailwebdesign.com/de/index.php"/>

rel="appendix" Örneği
Aşağıdaki örnek, güncel sayfanın DWDScript tanıtım sayfası olduğu varsayılarak, modifikasyon ve tema paketi ile ilgili ek bilgilerin bulunduğu sayfalara verilen linklerin rel="appendix" özelliği ile güncel sayfanın eki olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<a rel="appendix" href="modifikasyonlar.php">Modifikasyonlar</a>
<a rel="appendix" href="temalar.php">Temalar</a>

rel="bookmark" Örneği
Aşağıdaki örnek, güncel sayfanın bizim DWDScripti tanıtan sayfa olduğu varsayılarak, paket tanıtım broşürünün PDF formatındaki dosyasına verilen bağlantının rel="bookmark" özelliği ile güncel sayfa ile ilgili bir yer imi olduğunun belirtilmesini göstermektedir. Ayrıca, broşürün DOC formatlı alternatif sürümü rel="bookmark alternate" ile belirtilmiştir.
[Seç]
<link rel="bookmark" href="dwdforum-kurulum.pdf" title="DWD Kurulumu (PDF)" />
<link rel="bookmark alternate" href="dwdforum-kurulum.doc" title="DWD Kurulum (DOC)" />

rel="chapter" Örneği
Aşağıdaki örnekler, diğer sayfalara verilen bağlantıların rel="chapter" özelliği ile güncel sayfa ile aynı bölüm içindeki diğer sayfalar olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<a rel="chapter" href="hakkimizda.php">Hakkımızda</a>
<a rel="chapter" href="misyonumuz.php">Misyonumuz</a>
<a rel="chapter" href="vizyonumuz.php">Vizyonumuz</a>
<a rel="chapter" href="dwdforum.php">DWD Forum</a>
<a rel="chapter" href="dwdeklentiler">DWD Eklentiler</a>

rel="contents" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="contents" özelliği ile bağlantının güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisinin İçindekiler sayfası olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="contents" href="liste.php" title="İçindekiler" />

rel="copyright" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="copyright" özelliği ile güncel sayfanın telif hakkı bilgilerinin bulunduğu sayfaya link tanımlanmasını göstermektedir.
[Seç]
<link rel="copyright" href="telifhakki.php" title="Kopya Hakkı" />

rel="glossary" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="glossary" özelliği ile güncel sayfada kullanılan terimlerin açıklandığı terimler sözlüğüne link tanımlanmasını göstermektedir.
[Seç]
<link rel="glossary" href="barindirma_nedir.php" title="Terimler Sözlüğü" />
<a rel="glossary" href="barindirma_nedir.php"/>Terimler Sözlüğü</a>

rel="help" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="help" özelliği ile bağlantının güncel sayfa ile ilgili yardım sayfası olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="help" href="yardim.php" title="Yardım" />

rel="index" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="index" özelliği ile güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisinin dizin sayfası olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="index" href="dizin.php" title="Fihrist" />

rel="next" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="next" özelliği ile güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisi içinde güncel sayfadan sonra gelen sayfa olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="next" href="sayfa4.php" title="Sayfa 4" />

rel="prev" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="prev" özelliği ile güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisi içinde güncel sayfadan önce gelen sayfa olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="prev" href="sayfa2.php" title="Sayfa 2" />

rel="section" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="section" özelliği ile "hosting.php" sayfasının güncel sayfanın üst bölümü olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="section" href="hosting.php" title="Hosting Ana Sayfa" />

rel="subsection" Örneği
Aşağıdaki örnek, rev="subsection" özelliği ile güncel sayfanın "hosting.php" sayfasının alt bölümü olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rev="subsection" href="hosting.php" title="Hosting Ana Sayfa" />

rel="stylesheet" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="stylesheet" özelliği ile güncel sayfada kullanılacak stil şablonlarının bulunduğu dosyanın ve alternatif dosyaların belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rev="stylesheet" href="style.css" title="Varsayılan CSS Şablonu" />
<link rev="stylesheet alternate" href="blue.css" title="Mavi Şablon" />
<link rev="stylesheet alternate" href="green.css" title="Yeşil Şablon" />

rel="start" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="start" özelliği ile güncel sayfanın içinde bulunduğu sayfalar dizisindeki ilk sayfanın belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rev="start" href="bolum1.aspx" title="Bölüm 1" />

rel="shortcut icon" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="shortcut icon" özelliği kullanılarak, oluşturulan bağlantının sayfa ikonu olduğunun belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />

rel="nofollow"
Gelişmiş arama motorları daha kaliteli sonuçlar elde edebilmek ve verebilmek için genel olarak sayfaları belirli algoritmalarla ölçerek sayfaya puan verirler. Bir çok farklı değişken ve/veya etmenden oluşan bu algoritmalar doğal olarak tüm arama motorlarında da birbirlerinden farklıdır. Bazıları sayfalara, 0-100 arası puan verirken bazıları 0-100000 arası puan verebilmektedir. Google arama motorunun ise PageRank™ ismi ile tescilli 0-10 arası önem derecesine göre bir puanlama sistemi vardır.

Google PageRank puanlama sistemi diğer arama motoru algoritmalarından farklı olarak sayfaların birbirlerine puan vermesi mantığı ile hesaplama yapar. Bu hesaplamada bir sayfadan başka bir sayfaya verilen link puan olarak haneye yazılır. Yani temel olarak, sayfa A'dan sayfa B'ye verilen link sayfa A'nın sayfa B'ye önem verdiğini gösterir ki bu da sayfa B'ye 1 puan kazandırır.

Yoruma açık bloglarda sayısız spam yorum ve link eklenmektedir ki bu, PageRank puanlama sistemine göre link verilen sayfanın haksız puan kazanması anlamına gelir. Spam olarak eklenen bu linklere rel="nofollow" eklenmesi arama motorlarına, tarayıcılara ve link analiz robotlarına (bot) hedef bağlantı için ek bir önem derecesi oluşturmaması gerektiğini bildirir. Yani, güncel sayfanın hedef bağlantıya nötr bir etkisinin olmasını sağlar.

Aşağıdaki örnek, güncel sayfanın programcılık ile ilgili bir sayfa olduğu varsayılarak Galatasaray'ın resmi sitesine oluşturulan bağlantının rel="nofollow" özelliği ile her iki sayfa için nötr bir etki oluşturulmasını göstermektedir. nofollow kullanımı ile birlikte arama motoru programcılık ile alakalı olan güncel sayfa ile spor ile alakalı olan Galatasaray'ın ana sayfası arasında bir ilişki kurmayacaktır.


[Seç]
<a rel="nofollow" href="https://www.bjk.com.tr">Beşiktaş JK</a>
Gaddar Olmayan Lider Olamaz!

 

Sayfa 1.087 saniyede 30 sorgu ile oluşturuldu.