UYARI!

JS Çalışmamaktadır Lütfen Tarayıcınızın JS kodlarını açınız!

Detail Web Design

Dün ve Daima

İletileri Göster

Bu sayfada bu üye tarafından gönderilen iletileri görebilirsiniz. Unutmayın, sadece size izin verilen bölümlerdeki iletileri görebilirsiniz.

Mesajlar - Alper

1
A ve LINK etiketleri/elementleri ile oluşturulan bağlantılar için rel özelliği ileri yönlü ilişkinin, rev özelliği ise ters yönlü ilişkinin belirtilmesini sağlar. Bu iki özelliğin amacı, tarayıcıların, robotların ve arama motorlarının sayfalar arasındaki alakayı kurmasını amaçlamak ile birlikte tarayıcı desteği ile sayfalar arası gezintiyi de kolaylaştırmaktır. Aşağıdaki listede HTML ile tanımlanan link tipleri gösterilmektedir. Bu link tiplerinden Stylesheet değeri hariç hepsi navigasyon ile ilgili olmasından dolayı güncel sayfanın, kendisinin de içinde bulunduğu birbirleri ile ilişkili sayfalar dizisinde bir sayfa veya kaynak olduğu düşünülmelidir.

Tarayıcılar bazı linkleri kullanıcılara göstermek için elementlerin title özelliklerini etiketlendirme için kullanırlar. Ayrıca robotlar ve örümcekler de linki yorumlarken title özelliğinden faydalanırlar. Bu yüzden link tipi belirtilen A ve LINK elementlerinde title özellikleri belirtilmelidir. Kullanılmadığı takdirde tarayıcı, ya varsayılan değeri kullanacak ya da link tipini göz ardı edecektir. Robotlar veya örümcekler ise title özelliği belirtilsin yada belirtilmesin aksi belirtilmedikçe linkleri izlemeye devam edeceklerdir.

Listedeki açıklamalar, rel özelliğine göre yapılmıştır.

HTML 4 Link Tipleri
Link Adı Açıklama
AlternateBağlantının, güncel sayfanın alternatif bir sürümü olduğunu belirtir.
AppendixBağlantının, güncel sayfanın bir eki olduğunu belirtir.
BookmarkBağlantının, güncel sayfa ile alakalı bir yer imi olduğunu belirtir.
ChapterBağlantının, sayfa dizisi içinde herhangi bir bölümü işaret ettiğini belirtir.
ContentsBağlantının, sayfa dizisinin İçindekiler listesinin bulunduğu kaynağı işaret ettiğini belirtir.
CopyrightBağlantının, güncel sayfanın telif hakkı bilgilerini içeren kaynağa işaret ettiğini belirtir.
GlossaryBağlantının, güncel sayfada kullanılan terimlerin açıklandığı terimler sözlüğüne işaret ettiğini belirtir.
HelpBağlantının, güncel sayfa ile ilgili yardım sayfasına işaret ettiğini belirtir.
Index Bağlantının, sayfalar dizisinin dizinine/fihristine işaret ettiğini belirtir.
NextBağlantının, güncel sayfadan sonraki sayfa olduğunu belirtir.
Prev Bağlantının, güncel sayfadan önceki sayfa olduğunu belirtir.
SectionBağlantının, güncel sayfanın ana bölümüne işaret ettiğini belirtir.
Start Bağlantının, sayfa dizisindeki ilk sayfayı işaret ettiğini belirtir.
Stylesheet Bağlantının, güncel sayfanın stil şablonlarını içerdiğini belirtir.
SubsectionBağlantının, güncel sayfanın alt bölümüne işaret ettiğini belirtir.

Ek Link Tipleri
Aşağıdaki listede, HTML 4 önergesinde bulunmayan Shortcut Icon ve nofollow tipleri gösterilmektedir.

Link Adı Açıklama
Shortcut IconBağlantının, güncel sayfanın tarayıcı penceresinde ve/veya sık kullanılanlar listesinde gösterilecek ikonu olduğunu belirtir.
nofollowBağlantının, güncel sayfa ile bir ilgisinin olmadığını veya izlenmemesi gereken bir bağlantı olduğunu belirtir.

rel="alternate"
Link tipi olarak sadece alternate değeri kullanıldığında sayfanın alternatifine işaret eder. Fakat, diğer link tipleri ile kullanıldığında ilgili link tipinin alternatifi olduğunu belirtir.

Aşağıdaki örnek, A elementi ile oluşturulan bir bağlantının güncel sayfanın alternatifine işaret ettiğinin belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<a rel="alternate" href="digersayfa.php">Diğer Sayfa</a>

Aşağıdaki örnek, ana sayfanın farklı dillerdeki sürümlerini belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rel="alternate"
type="text/html"
hreflang="en"
title="İngilizce Ana Sayfa"
href="http://www.detailwebdesign.com/en/index.php"/>

<link rel="alternate"
type="text/html"
hreflang="de"
title="Almanca Ana Sayfa"
href="http://www.detailwebdesign.com/de/index.php"/>

rel="appendix" Örneği
Aşağıdaki örnek, güncel sayfanın DWDScript tanıtım sayfası olduğu varsayılarak, modifikasyon ve tema paketi ile ilgili ek bilgilerin bulunduğu sayfalara verilen linklerin rel="appendix" özelliği ile güncel sayfanın eki olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<a rel="appendix" href="modifikasyonlar.php">Modifikasyonlar</a>
<a rel="appendix" href="temalar.php">Temalar</a>

rel="bookmark" Örneği
Aşağıdaki örnek, güncel sayfanın bizim DWDScripti tanıtan sayfa olduğu varsayılarak, paket tanıtım broşürünün PDF formatındaki dosyasına verilen bağlantının rel="bookmark" özelliği ile güncel sayfa ile ilgili bir yer imi olduğunun belirtilmesini göstermektedir. Ayrıca, broşürün DOC formatlı alternatif sürümü rel="bookmark alternate" ile belirtilmiştir.
[Seç]
<link rel="bookmark" href="dwdforum-kurulum.pdf" title="DWD Kurulumu (PDF)" />
<link rel="bookmark alternate" href="dwdforum-kurulum.doc" title="DWD Kurulum (DOC)" />

rel="chapter" Örneği
Aşağıdaki örnekler, diğer sayfalara verilen bağlantıların rel="chapter" özelliği ile güncel sayfa ile aynı bölüm içindeki diğer sayfalar olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<a rel="chapter" href="hakkimizda.php">Hakkımızda</a>
<a rel="chapter" href="misyonumuz.php">Misyonumuz</a>
<a rel="chapter" href="vizyonumuz.php">Vizyonumuz</a>
<a rel="chapter" href="dwdforum.php">DWD Forum</a>
<a rel="chapter" href="dwdeklentiler">DWD Eklentiler</a>

rel="contents" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="contents" özelliği ile bağlantının güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisinin İçindekiler sayfası olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="contents" href="liste.php" title="İçindekiler" />

rel="copyright" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="copyright" özelliği ile güncel sayfanın telif hakkı bilgilerinin bulunduğu sayfaya link tanımlanmasını göstermektedir.
[Seç]
<link rel="copyright" href="telifhakki.php" title="Kopya Hakkı" />

rel="glossary" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="glossary" özelliği ile güncel sayfada kullanılan terimlerin açıklandığı terimler sözlüğüne link tanımlanmasını göstermektedir.
[Seç]
<link rel="glossary" href="barindirma_nedir.php" title="Terimler Sözlüğü" />
<a rel="glossary" href="barindirma_nedir.php"/>Terimler Sözlüğü</a>

rel="help" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="help" özelliği ile bağlantının güncel sayfa ile ilgili yardım sayfası olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="help" href="yardim.php" title="Yardım" />

rel="index" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="index" özelliği ile güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisinin dizin sayfası olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="index" href="dizin.php" title="Fihrist" />

rel="next" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="next" özelliği ile güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisi içinde güncel sayfadan sonra gelen sayfa olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="next" href="sayfa4.php" title="Sayfa 4" />

rel="prev" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="prev" özelliği ile güncel sayfanın da içinde bulunduğu sayfalar dizisi içinde güncel sayfadan önce gelen sayfa olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="prev" href="sayfa2.php" title="Sayfa 2" />

rel="section" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="section" özelliği ile "hosting.php" sayfasının güncel sayfanın üst bölümü olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rel="section" href="hosting.php" title="Hosting Ana Sayfa" />

rel="subsection" Örneği
Aşağıdaki örnek, rev="subsection" özelliği ile güncel sayfanın "hosting.php" sayfasının alt bölümü olduğunun belirtilmesini göstermektedir.
[Seç]
<link rev="subsection" href="hosting.php" title="Hosting Ana Sayfa" />

rel="stylesheet" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="stylesheet" özelliği ile güncel sayfada kullanılacak stil şablonlarının bulunduğu dosyanın ve alternatif dosyaların belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rev="stylesheet" href="style.css" title="Varsayılan CSS Şablonu" />
<link rev="stylesheet alternate" href="blue.css" title="Mavi Şablon" />
<link rev="stylesheet alternate" href="green.css" title="Yeşil Şablon" />

rel="start" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="start" özelliği ile güncel sayfanın içinde bulunduğu sayfalar dizisindeki ilk sayfanın belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rev="start" href="bolum1.aspx" title="Bölüm 1" />

rel="shortcut icon" Örneği
Aşağıdaki örnek, rel="shortcut icon" özelliği kullanılarak, oluşturulan bağlantının sayfa ikonu olduğunun belirtilmesini göstermektedir.

[Seç]
<link rel="shortcut icon" href="favicon.ico" />

rel="nofollow"
Gelişmiş arama motorları daha kaliteli sonuçlar elde edebilmek ve verebilmek için genel olarak sayfaları belirli algoritmalarla ölçerek sayfaya puan verirler. Bir çok farklı değişken ve/veya etmenden oluşan bu algoritmalar doğal olarak tüm arama motorlarında da birbirlerinden farklıdır. Bazıları sayfalara, 0-100 arası puan verirken bazıları 0-100000 arası puan verebilmektedir. Google arama motorunun ise PageRank™ ismi ile tescilli 0-10 arası önem derecesine göre bir puanlama sistemi vardır.

Google PageRank puanlama sistemi diğer arama motoru algoritmalarından farklı olarak sayfaların birbirlerine puan vermesi mantığı ile hesaplama yapar. Bu hesaplamada bir sayfadan başka bir sayfaya verilen link puan olarak haneye yazılır. Yani temel olarak, sayfa A'dan sayfa B'ye verilen link sayfa A'nın sayfa B'ye önem verdiğini gösterir ki bu da sayfa B'ye 1 puan kazandırır.

Yoruma açık bloglarda sayısız spam yorum ve link eklenmektedir ki bu, PageRank puanlama sistemine göre link verilen sayfanın haksız puan kazanması anlamına gelir. Spam olarak eklenen bu linklere rel="nofollow" eklenmesi arama motorlarına, tarayıcılara ve link analiz robotlarına (bot) hedef bağlantı için ek bir önem derecesi oluşturmaması gerektiğini bildirir. Yani, güncel sayfanın hedef bağlantıya nötr bir etkisinin olmasını sağlar.

Aşağıdaki örnek, güncel sayfanın programcılık ile ilgili bir sayfa olduğu varsayılarak Galatasaray'ın resmi sitesine oluşturulan bağlantının rel="nofollow" özelliği ile her iki sayfa için nötr bir etki oluşturulmasını göstermektedir. nofollow kullanımı ile birlikte arama motoru programcılık ile alakalı olan güncel sayfa ile spor ile alakalı olan Galatasaray'ın ana sayfası arasında bir ilişki kurmayacaktır.


[Seç]
<a rel="nofollow" href="https://www.bjk.com.tr">Beşiktaş JK</a>
2
[h2]DWD Anket Modifikasyonu[/h2]

SMF için tasarladığım ve şu anda bulunduğunuz Scripttede bulunan modifikasyondur. Modifikasyonu Ücretli olarak sunacağım ama elbette Lite sürümü ile sadece Konu görünümünde kullanabileceksiniz. Modifikasyon Site İstatistik sayfasına, Profil İstatistiklerindede kullanılabilmektedir. İlerleyen günlerde Lite ve Ücretli sürüm bilginize sunulucaktır.
3
Asp .NET / Asp.net Nedir?
1 Yıl Önce
Asp.net Nedir ?
Asp.net web uygulama geliştirme (framework) çatısıdır. Microsoft' un geliştirmiş olduğu klasik ASP' nin üzerinde önemli geliştirmeler yapılarak oluşturulmuştur. Asp.net modern bir teknolojidir ve web sayfaları, web uygulamaları ve XML web servisleri hazırlanmasına olanak sağlar. ASP.NET programlama dili değildir.

Asp.net ile bir web uygulaması hazırlamak için .net dillerinden (C#, VB.net..) birisi kullanılabilir. .Net platformunun nesneleri Asp.net içerisinde de kullanılabilir. Asp.net ile bir web uygulaması geliştirmek için Visual Studio kullanılır.

Asp.net' in Temel Özellikleri
Asp.net code behind denilen tasarım öğeleri ile programlama öğelerini bir birinden ayrı sayfalarda bulunduran bir özelliği destekler. Bu özellik sayesinde bir proje üzerinde tasarımcı ve programcı aynı anda çalışabilir.

Sayfanın tasarım öğeleri (web forms için) .aspx uzantılı dosyada bulunurken program nesneleri .aspx.cs (Csharp için .cs, VB.net için .vb) uzantılı dosyalarda bulundurulur.

Asp.net' te Web Forms veya MVC programlama modellerini kullanarak uygulamalar geliştirebilirsiniz.

Microsoft .Net platformunun tüm özellikleri Asp.net uygulamaları için geçerlidir.

Visual Studio içerisindeki web kontrolleri (buton, textbox, dropdown list vs..) sürükle-bırak özelliği kullanarak hızlı ve basitçe uygulamaya dahil edilebilir.

Modern web uygulama arayüzleri oluşturabilmek için MasterPage ve Theme yapıları mevcuttur.

Asp.net' te gelişmiş oturum yönetimi desteği mevcuttur. Bu sayede üyelik işlemleri basit ve güvenli olarak yapılabilir.

Asp.net' in istemci-sunucu mimarisini aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.


Asp.Net Web Uygulama Örnekleri
Asp.net nedir daya iyi anlamanız için bir kaç gerçek uygulama örnekleri gösterelim. Tüm diğer Microsoft sitelerinde olduğu gibi eğitim portalı Açık Akademi Asp.net ürünüdür. Türkiye üniversitelerinin çok büyük bir kesiminin öğrenci otomasyonları yine Asp.net ürünü.

Hepsi Burada, Ebay gibi alışveriş siteleri ile Vakıf Bank, Teb, Finans Bank, Deniz Bank gibi bankaların siteleri ve internet şubeleri asp.net uygulamalarıdır.

Asp.net hakkında sormak istediklerinizi aşağıdaki formu kullanarak iletebilirsiniz.
4

Birkaç yıl önce Belgrad'da, Vladan Joler ve arkadaşları Facebook'un nasıl çalıştığını merak edip araştırmaya başladılar.

Siber-suç uzmanları ve veri görselleştirme uzmanlarından oluşan ekip, daha önce Sırbistan internet sağlayıcılarının arkasındaki 'farklı görünmez altyapılarına' bakmışlardı.

Ancak şu an ShareLab projesinde çalışan bu ekip, gözlerini daha yukarıdaki bir hedefe dikmiş durumda.

Sırbistan'ın Novi Sad Üniversitesi'nde profesör olan Joler, 'Eğer Facebook bir ülke olsaydı, Çin'den daha büyük olurdu' diyor.

Joler, Facebook hakkında bilindik ama şaşırtıcı rakamları hatırlatarak devam ediyor: Silikon Vadisi'nin sembollerinden Facebook, 300 petabaytlık bir veri havuzuna sahip, 2 milyar kullanıcısı olan şirketin 2016 yılı cirosu ile 27 milyar dolardı.

ŞİRKET VERİLERİ NE YAPIYOR?

Joler'in ilgisini çeken ise Facebook hakkında bilmediklerimiz. Şirket veri havuzundaki içeriği tamamen kullanıcılarından ücretsiz olarak tedarik etse de, şirketin bu verilerle ne yaptığı tam bir sır.

'Siteye herhangi bir dosya yüklediğimizde, fotoğraflarda insanları etiketlediğimizde, yorum yaptığımızda, hepimiz Facebook için bedavaya çalışmış oluyoruz.'

Facebook'un ara yüzüyle girdiğimiz etkileşimler, sitenin arka planındaki algoritmayı besleyerek, Joler'in tabiriyle Facebook'un davranışlarımızı bir ürüne çevirmesini sağlıyor.

Arka planda işleyen bu süreci ayrıştırmak ise kolay değil.

'Facebook'un arayüzüyle etkileşime girdiğimiz tüm bölgeleri ve bu etkileşimlerin hangi sonuçlara vardığını inceledik. Beğeniler, paylaşımlar, cihazlarımızın Facebook'a bizim hakkımızda söyledikleri her şeyi, Facebook'a uygulama aracılığıyla verdiğimiz izinleri inceledik.'

Bu veriler üstünde yapılan araştırmalar, büyük resmin sadece bir kesitini ortaya çıkarttı. Bunun üzerine ekip, Facebook'un satın aldığı şirketlerini ve patent başvurularını incelemeye başladı. Sonuçlar şaşırtıcıydı.

HİPNOTİZE EDEN ŞEMALAR...

İnsanı hipnotize eden akış şemalarını tam anlamıyla kavramak saatler sürüyor, ancak bu şema Facebook'a sağladığımız verilerin nasıl etnik kökenimizi, cinsiyetimizi, politik eğilimlerimizi, sosyal sınıfımızı, seyahat programımızı ortaya koymak için kullanıldığını gösteriyor.

Başka bir tabloda Facebook'da paylaştığımız linkler, ve şirketin Instagram, WhatsApp ya da Facebook log-in ekranı ile girdiğimiz diğer platformlardan edinilen verilerin nasıl bu dev algoritmaya dahil edildiği gösteriliyor.

Bu süreçler Facebook'un kullanıcı kitlelerini çok etkili bir şekilde hedef almasına yardımcı oluyor. Veri analizi sonucunda bir kullanıcının Kore mutfağını sevip sevmediğinden, evden işe varış süresinin ne olduğundan, çocuklarının kaç yaşına olduğuna kadar bir çok şeyi tahmin edebilmesine yardımcı oluyor.

Başka bir şemada ise, Facebook'un telefon uygulaması üstünden nasıl kullanıcılardan izin alarak sms okuyabildiği, cihazlardan izin istemeden veri indirebildiği ve kullanıcıların konumuna erişme izni verdiğimizi gösteriyor.

Joler, Facebook'un kullandığı bu kuvvetli araçların toplanan veri ile birleştiğinde suistimale açık olduğunu düşünüyor.

Facebook gizlilik politikasının ve kullanıcı verilerini kapsayan faaliyetlerinin güvenliğini en üst seviyede olduğunu iddia ediyor.

Örneğin, programcıların Facebook'a ait veriler ile takip araçları yaratmalarına izin verilmiyor. Facebook ayrıca tüm ülkelerde özel hayatı koruyan yasalara tam olarak uyum sağladığını da savunuyor. İçeriğin denetimi için ise şirkette binlerce kişi çalışıyor.

20 YIL SONRA NE OLACAĞI BELİRSİZ

Araştırmanın sonucunda Joler, toplanan veriler karşısında kaygılı. Bu verilerin akıbetinin uzun vadede ne olacağından endişeleniyor.

Nihayetinde tüm veri tek bir şirketin elinin altında toplanıyor. Şimdiki yöneticileri sorumluluk sahibi, güvenilir insanlar olsa bile, 20 yıl sonra şirketin başında kimin olacağı bilinmiyor.

Uzmanlar, ShareLab'in çalışmasının etkileyici ve değerli olduğunu düşünüyor. Cornell Tech'den teknoloji hukuku uzmanı Dr. Julia Powles projenin şu ana dek Facebook hakkında yapılmış en derinlemesine haritalandırma çalışması olduğu görüşünde.

Modern çağın en büyük ikilemlerinden birini vurgulayan Powles, 'Araştırma, bize dürüstçe arkadaşlarımızla iletişim kurabilmenin karşılığında ne kadar çok şeyi gözden çıkarttığımızı gösteriyor' diyor. 'Tarihte günümüzün teknoloji devlerini karşılaştırabileceğimiz örnekler yok. Bu şirketlerin elindeki güç, tarihin en büyük tekel şirketleriyle dahi karşılaştırılamayacak nitelikte.'

Her ne kadar birçok insan Mark Zuckerberg'in kurduğu imparatorluğun iyi bir amaca hizmet ettiğini düşünse de, ortaya çıkan sonuçlar her zaman öyle olmayabiliyor.

ShareLab projesi her ne kadar bu gücü bir nebze görsel efektlerle canlandırmayı başarsa da, Joler kendi şemalarının Facebook'un yapabileceklerini göz önüne sermekte yetersiz olacağını düşünüyor.

Örneğin, şirket sırrı olarak nitelendirilen başka algoritmaların var olmadığına dair herhangi bir kanıt yok.

Ancak yine de Joler'e göre ShareLab projesi şu an dünyayı şekillendiren güçlerden birini ortaya koymak için 'şu ana dek yapılmış tek çalışma.' (BBC Türkçe)
5
Yazılım dünyasına bir heves ilk adımını atan herkesin, ayağını kapıdan sürümesiyle birlikte aklına o malum soru geliyor "Hangi programalama dilini öğrenmeliyim?" Elbette bu tek cevaplanması gereken soru değil. Öğrenilecek programlama dilinin sadece kolay olması para etmiyor. Binbir hevesle üzerine eğilinecek olan dilin, geleceği olan ve mümkünse kısa vadede para kazandırmaya başlayan programlama dillerinden biri olması bekleniyor.

Wikipedia'ya göre bir programlama dilinin popülaritesini ölçmek sanıldığından daha kompleks bir iş. Popüler olanın elbet daha kolay olması beklenir. Yine de biz bu içeriği hazırlarken dünya çapında geliştiricilerin verdiği cevaplar ve yorumlardan yola çıkacağız. Popülariteyi de olabildiğince ön planda tutacağız ki, bu işe giren arkadaşlar ilerde satacak bir programlama dili öğrenebilmiş olsun. Şimdi o meşhur soruya farklı açılardan cevap verdiğimiz aşamaya geçebiliriz.

1- Python

Geliştiricilerin ve ilk defa programlama dili öğrenen kullanıcıların yorumlarına göre Python, el atılması en kolay ve işlevsel dillerinden biri. 80'li yıllarda geliştirilen Python, ücretsiz ve açık kaynaklı bir betik dili. Kullanılması ücretsiz ve ticari amaçlar için de ücretsiz olarak tercih edilebiliyor. Python kullanıcılara kısa sürede küçük fonksiyonları koca koca varyasyonlara dönüştürme şansı sunuyor.


Dinamik bir programlama dili ve nesne yönelimli olması da bu dilin diğer avantajı. Esnekliği ve kullanılabilirliğinden dolayı Python yüksek seviyeli bir programlama (betik) dili olarak tüm dünyada en çok tercih edilenlerinden. Öğrenmek için kolayca kaynak bulabileceğiniz Python'u, kendi resmi kaynakları üzerinden de öğrenmeye başlayabilirsiniz. Python bugün başta Google ve NASA olmak üzere birçok şirket ve kuruluş tarafından kullanılıyor.

Instagram ve Pinterest gibi sayısız popüler internet sitesine güç veren Django web uygulaması kütüphanesi de Python dilinde hazırlanmıştır. Yani, Python hiçte boş beleş bir dil değil ve gelecek vaat etmeye devam ediyor.

2- Ruby

Tıpkı Python gibi Ruby de yeni başlayanlar için önerilen popüler programlama dillerinden biri. Python kadar basit ve okunabilir bir programlama dili olan Ruby, web ve mobil uygulama geliştirme alanında kullanılan dinamik, nesne yönelimli programlama dillerinden. Ruby programlama diliyle hazırlanan Ruby on Rails; Twitter, Groupon ve GitHub gibi önemli internet sitelerinde kullanılıyor. Back-end geliştirme alanında da faydalanılabilen Ruby; Airbnb, Shopify, Bloomberg, Hulu ve Slideshare'a güç veriyor.


Ruby'nin mimarı olan Yukihiro Matsumoto, Ruby'i öğrenilmesi kolay bir programlama dili olması yönünde inşa etmiştir. Diğer programlama dillerinde olduğu gibi binlerce komutu ezberlemenize gerek yoktur ve pratiktir.

Ruby için internet üzerinde kolayca kaynak bulabileceğiniz gibi çok sayıda basılı yayına da kaynak olarak erişebilirsiniz. Resmi Ruby sitesi üzerinden çalışmalara başlasanız bile 20 dakikalık yardım sonrasında Ruby için ilk adımınızı atmaya hazır hale gelebilirsiniz. Baya pratik öyle değil mi?

3- JavaScript

JavaScript'i öğrenmeden önce JavaScript'i Java ile karıştırmamayı öğrenmeniz gerekiyor. JavaScript, istemci taraflı olarak çalışan ve front-end geliştirmelerde kullanılan bir betik dili. Java bir yazılım diliyken, JavaScript bir betik dili. JavaScript, internet dünyası için gelişmiş internet siteleri ve oyunlar tasarlama amacıyla kullanılıyor. Dinamik ve esnek bir betik dili olan JavaScript, nesne yönelimli olarak kullanılabiliyor ve C programlama dilinin söz dizgisini (syntax) kullanıyor.


JavaScript tüm platformlar ve internet tarayıcıları üzerinde ekstradan herhangi bir bileşen kurulumuna gerek kalmadan çalıştırılabiliyor. Eğer geliştirmek istediğiniz projelerin web alanında olacağını düşünüyorsanız, o halde öğrenmeniz gereken programlama dilleri açısından JavaScript listenin başına yazmanın tam zamanı. Oldukça popüler olduğu için JavaScript'i öğrenirken kaynak bulma açısından da minimum zorluk çekeceğinizi söylemek mümkün.

4- Java

Java, genel maksatlı programlama dili olarak tüm dünyada kullanılan en popüler ve yaygın dillerden biri. İlk defa 1995 yılında Java 1.0 sürümüyle yayınlanırken bu programlama dili "Write Once Run Anywhere / Bir kere yaz her yerde çalıştır" prensibi üzerine temellendirilmiştir. Sınıf tabanlı ve nesne yönelimli bir dil olan Java, çapraz uyumluluk için tasarlanmıştır. Bunun anlamı Java'yı, tüm platformlarda tüm işletim sistemlerinde ve tüm cihazlarda kullanabilirsiniz.


Java günümüzde sıklıkla Android uygulamalar, masaüstü uygulamaları ve video oyunları geliştirme alanında kullanılıyor. Bunların dışında sunucu taraflı olarak back-end alanında da Java'nın çeşitli kullanım alanları mevcut. Geliştiricilerin büyük çoğunluğu Python, Ruby ve JavaScript ile karşılaştırıldığında Java'nın öğrenilmesinin daha güç olduğunu doğruluyor. Yine de popülerlik ve fayda açısından Java'nın diğer dillerden birkaç tık ilerde olduğunu söyleyebiliriz.

Özellikle Android dünyasının arkasında Java'nın yer alıyor olması kaynak açısından Java'yı sınırsız hale getiriyor. Yerli ve yabancı birçok dilde Java'yı öğrenmek için kolayca kaynak bulabilirsiniz.

5- C/C++

C, masaüstü ve sistemler için yazılımlar geliştirmek amacıyla tercih edilen programlama dillerinden biri. Birçok programlama dilinin oluşmasında ilham kaynağı gösterilen C dili, başta C++ olmak üzere popüler programlama dillerini etkilemeyi başarmıştır. Eğer C'yi hakkını vererek öğrenirseniz, diğer popüler programlama dillerini kısa sürede cepte keklik sayabilirsiniz. C ve C++ dillerini öğrenmek geliştiricilerin ortak görüşlerine göre listemizdeki diğer popüler dilleri öğrenmekten daha zor.

Geliştiricilerin başlangıç dili olarak C veya C++ konusunda ısrar etmesinin nedeni ise; yeni başlayanları motive etme üzerine kurulu bir düzenin olması. Eğer C dilini hakkını vererek öğrenmeyi başarırsanız diğer dilleri kolayca öğrenebileceğinizi bilme düşüncesi nedense bir anda C'yi oldukça çekikici kılıyor.


C++ ise C tabanlı olarak çalışan ve nesne yönelimli olarak kullanılabilen bir başka programlama dili. Sistem yazılımları geliştirmek için C++ tüm dünyadan geliştiricilerin en popüler tercihi olarak kabul görüyor. Üstelik hala yaygın olarak oyun, oyun motorları, masaüstü yazılımları, mobil uygulamalar ve web uygulamaları geliştirmek için de kullanılıyor.

C++ güçlü bir dil olduğu kadar da hızlı. Adobe System, Amazon, PayPal, Chrome ve dahası C++'dan faydalanıyor. C ile karşılaştırdığımızda C++'ı kendi çabalarınızla öğrenmek ne yazık ki sandığınız kadar kolay olmayacaktır. Eğer C'yi düşünüyorsanız ilk adımınızı atmayı deneyebilirsiniz ama tercihinizi C++'dan tarafa yapacaksanız bu programlama dilinde emekle adımlarını atarken elinizden tutması için bir mentora ihtiyacınız olacaktır.
6
GZip nedir?
GZip, web sitenize giriş yapan ziyaretçilerinize, web sitenizin dosyalarını sıkıştırarak iletmesidir. Mesela internet sitenize giren bir ziyaretçi, normalde indireceği boyut 80KB olmasına karşılık, bunu GZip ile 12-13KB olmasıdır. Bu sayede hem hızlı girişler yapılır, hemde CPU sorunu yaşamanızı engeller.
GZip Kurulumu Nasıl Yapılır?
Bir çok web sitesinin asıl sormak istediği mesele bu. Nasıl kurulur? Kurulumu gayet basit. Bir kaç kodla bunu halledebilirsiniz. Fakat, ben kodla modla uğraşamam diyorsanız (sadece wordpress kullanıcıları) eklenti kurarak bundan kurtulabilir.[/font][/size][/color]
Web sitenizin FTP dizinine giriş yaptıktan sonra .htaccess dosyasını düzenleyin ve en üst kısma alttaki kodları ekleyin.

[Seç]
<IfModule mod_deflate.c>
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/xml text/css text/plain
AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml application/xhtml+xml application/xml
AddOutputFilterByType DEFLATE application/rdf+xml application/rss+xml application/atom+xml
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript application/javascript application/x-javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf application/x-font-otf
AddOutputFilterByType DEFLATE font/truetype font/opentype
</IfModule>


Bu kodları ekledikten sonra kaydedin ve web sitenizi test edin. Test etmek için GZip Test adresini kullanabilirsiniz. Eğer GZip başarılı olduysa % kaç sıkıştırılmış ve ne kadar hızlandırılmış görebiliyorsunuz. Bu internet sitenizin SEO uygulaması için de olumlu etkileri olacaktır.
WordPress Eklentisine ise şu adresten ulaşabilirsiniz.
Eğer her iki yöntemde de web siteniz açılmaz yada bozulur ise, CPanel'den sıkıştırmanın açık olduğunu ve bu fonksiyonların kullanılabilir olduğunu hosting sağlayıcınıza sorun ve açmasını isteyin.

Sayfa 1.113 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.